Vietcatholic dating

One translation reports it was done directly from the original texts.

vietcatholic dating-49

He worked for the Christian and Missionary Alliance (CMA) and co-operated with the British and Foreign Bible Society.

Niềm vui nối tiếp niềm vui, một bữa cơm đạm bạc tại Hương Giang Quán đã nói lên tình liên đới, yêu thương và chia sẻ.

– Anh Huy ở Sài gòn, tài xế Đức Cố Giám Mục Giuse có gởi 50 cuốn lịch lốc Công Giáo loại treo tường. Mỗi gia đình nên sắm cho gia đình 01 cuốn để biết các ngày lễ Công giáo.

• Some translations are one-person efforts while others employed multiple translators and consulted with recognized Bible translation experts from organizations such as Wycliffe, the United Bible Societies or the International Bible Society.

• Most versions are still inputting revisions in subsequent printings.

Leave a Reply